Reklama

VZP SPOUŠTÍ WEB V UKRAJINŠTINĚ

VZP se zapojila do sítě Krajských asistenčních center pomoci Ukrajině v řadě krajů, ve zbylých regionech je v jednání. Příchozí lidé z Ukrajiny si v těchto centrech na jednom místě vyřídí všechny nutné formality pro pobyt na území ČR, a to včetně přihlášky k veřejnému zdravotnímu pojištění. Všeobecná zdravotní pojišťovna dnes také spustila webovou stránku https://pomocukrajine.vzp.cz/, kde jsou (v ukrajinštině) uvedeny kroky nutné k přihlášení ke zdravotnímu pojištění, pokud lidé nevyužijí služeb asistenčního centra.

VZP bude mít své pracovníky v asistenčních centrech po celém Česku. Na místě budeme moci příchozí zaregistrovat do našeho systému, a to jim umožní čerpat zdravotní péči jako kterémukoli občanovi Česka. Za toto zjednodušení jsem velmi rád, umím si představit, jak je situace pro mnohé z těchto lidí stresující a komplikovaná,“ říká Zdeněk Kabátek, ředitel VZP ČR.

Lidé, kteří k nám míří v souvislosti s konfliktem na Ukrajině, si na území Česka nemusí vyřizovat komerční pojištění. Veřejné zdravotní pojištění za ně hradí stát jako za státní pojištěnce. K jeho získání je nutné získání „víza za účelem strpění“, které bude vystaveno buď v asistenčním centru, nebo jej občan získá na pracovištích OAMP Ministerstva vnitra ČR.

„Naši zaměstnanci budou na místě dle potřeby, pokud to bude nutné, a to hovoříme i o nočních směnách. Vždy se budeme snažit přizpůsobit provozní době jednotlivých center. Od dnešního dne naši kolegové už vyřizují žádosti na Mariánském náměstí v Praze, v Jihomoravském kraji či na Vysočině. Pro zajištění lepší informovanosti příchozích připravujeme také tištěné letáky a samozřejmě využijeme i všech dostupný komunikačních kanálů, ať už jsou to sociální sítě, web i média,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům.

Zde postup pro přihlášení k veřejnému zdravotnímu pojištění, pro zajištění zdravotní péče na území České republiky BEZ využití krajských asistenčních center:

Reklama

1.Kontaktovat OAMP MV

Občanům Ukrajiny doporučujeme v současné situaci pobývat na území ČR na základě víza – stačí kontaktovat pracoviště OAMP Ministerstva vnitra, kde jim bude uděleno „vízum za účelem strpění.“

2. Kontaktovat VZP ČR

S vystaveným vízem z OAMP MV je nutné se dostavit na jakékoli Klientské pracoviště VZP ČR: https://www.vzp.cz/kontakty/pobocky

Zde bude žadateli vystaveno „Potvrzení dočasně nahrazující Evropský průkaz zdravotního pojištění“, na základě kterého je držiteli poskytována na území ČR zdravotní péče v plném rozsahu veřejného zdravotního pojištění.

3. Zajištění neodkladné péče bez zdravotního pojištění

Pokud ještě nemáte tyto kroky zajištěny (nemáte tedy žádné zdravotní pojištění) a potřebujete neodkladně zdravotní péči, můžete dle informací Ministerstva zdravotnictví pro poskytnutí neodkladné (a jiné) péče vyhledat nejbližší nemocnici, nejlépe pak v nemocnici státní:

Seznam fakultních nemocnic

Mgr. Viktorie Plívová - vedoucí tiskového oddělení a tisková mluvčí VZP

Reklama

Komentáře

Reklama