Reklama

Čekací lhůty u specialistů až tři čtvrtě roku

Ambulantní specialisté bijí na poplach. Z průzkumu, které realizovalo Sdružení ambulantních specialistů (SAS) letos v březnu mezi svými lékaři, vyplývá, že na vyšetření na alergologii, diabetologii, kardiologii či u rehabilitačního lékaře si všichni noví pacienti počkají i déle než 3 měsíce. V případě urologické nebo plicní ambulance dokonce déle než tři čtvrtě roku.

Situace je podle SAS zoufalá. Co vyplynulo z jednání za zavřenými dveřmi s premiérem a ministrem zdravotnictví?

Za 6 let u nás bude chybět minimálně 25 % ambulantních specialistů. Až 43 % specialistů je dnes v důchodovém věku. Mezi obory s největším podílem lékařů nad 60 let patří bezesporu chirurgie. Chirurgů v důchodovém věku je nadpoloviční většina z celkového počtu 1 059, internistů 675 z celkem 1 357. Podobně je na tom i pneumologie a ftizeologie,“ přibližuje MUDr. Zorjan Jojko, předseda Sdružení ambulantních specialistů. Stejně „špatně“ je na tom ale i celá řada dalších oborů - alergologie a klinická imunologie, kardiologie, psychiatrie, rehabilitační lékařství, ORL, dermatologie, ortopedie, neurologie, gastroenterologie, urologie, oftalmologie, endokrinologie a diabetologie. Jednou z priorit SAS je tedy dostatečně motivovat mladé lékaře, například úpravou vzdělávacího systému. Všechna vhodná vyšetření by tak v budoucnu mohla být řešena ambulantně a včas. „To znamená bez dlouhých čekacích dob na vyšetření. To samozřejmě vyjde levněji a pacienti to jistě uvítají,“ dodává Jojko. 

Nejhůře jsou na tom na Královéhradecku, Vysočině a v Ústeckém kraji

Z aktuálních dat z konce března 2024 vyplývá, že nejdelší čekací lhůty na klinické vyšetření pro nové pacienty jsou na alergologii v Karlovarském kraji a dále na kardiologii na Vysočině, Královéhradeckém, Ústeckém, Libereckém a Moravskoslezském kraji. Stop stav hlásí i logopedi především v Jihočeském, Pardubickém a Moravskoslezském kraji. Čekají doba tam je až 16 týdnů. „Alarmující stav je ale také v oboru oftalmologie, kde je plná kapacita a péče je nedostupná ve více krajích. Naopak ORL je jeden z oborů, který funguje takřka bez objednání, a to platí ve všech krajích. Je to ale dáno tím, že se z velké části starají o akutní případy, tj. pacienti nečekají týdny od objednání, ale musí počítat s tím, že stráví až i několik hodin v čekárně, než na ně přijde řada,“ říká MUDr. Zorjan Jojko. 

Reklama

Dodrží politici všechny sliby?

Ambulantní specialisté se dočkali a na konci března proběhlo jednání s premiérem a ministrem zdravotnictví. „Premiér měl zájem naši problematiku řešit. Spolu s ministrem zdravotnictví slíbil podporu v zařazení informací o práci ambulantních specialistů do pregraduálního i  postgraduálního vzdělávání, aby se mladí lékaři nebáli jít do ambulancí. Což my samozřejmě plně podporujeme. Ministr zdravotnictví upřesnil výklad priorit v úhradách péče ambulantních specialistů pro rok 2025. Celý segment by měl dostat navýšení odpovídající jiným segmentům, regiony a obory s nedostatkem specialistů by měly být nad to úhradově preferovány. Zásadní informace se vztahuje k novelizaci zákoníku práce, která omezí úvazek každého lékaře na maximálně 1,2 úvazku. Následně bude provedena revize všech nadúvazků lékařů. Novela by měla  vejít v platnost, doufejme, již od druhé poloviny roku 2024,“ uzavírá MUDr. Zorjan Jojko

Deset oborů, kde je situace nejkritičtější:

1.         Dětská psychiatrie 

2.         Psychiatrie

3.         Oční

4.         Dermatologie

5.         Diabetologie

6.         Alergologie

7.         Kardiologie

8.         Logopedie

9.         Endokrinologie

10.       Vnitřní lékařství                                      

Reklama

Komentáře

Reklama