Reklama

Dieta proti rakovině prsu?

Tým pracovníků Wayne State University v Detroitu a z jednoho kalifornského centra pro rakovinu provedl srovnávací studii obvyklé diety a diety se sníženým podílem tuku u žen s vysokým rizikem karcinomu prsu. Dietu s nízkým podílem tuku si ženy vybíraly samy tak, aby z tuku pocházelo 15 % přijímané energie. Krev byla vyšetřována po dobu 3 až 24 měsíců na 5-hydroxymethyluracil jako na ukazatel oxidativního poškození DNA. Byly vyšetřeny vzorky aspirované tenkou jehlou ze tkáně prsu na kvalitu DNA.

Z výsledků lze jako hlavní poznatek shrnout: u žen s dietou chudou na tuky klesalo procento DNA abnormit z 51 na 25 během dvou let a rovněž klesaly hladiny 5-hydroxymethyluracilu v periferní krvi.

Dieta obsahovala méně vepřového a hovězího masa a o to více masa drůbežího, rybího a z mořských živočichů, zeleniny a ovoce. Bylo tudíž nutno počítat také s příznivým efektem antioxidačních mikronutrientů, jako jsou beta karoteny a vitamin C, o nichž je z předchozích studií známo, že se uplatňují jako protektivní faktor proti rakovině prsu. Protekční efekt se připisuje kromě karotenoidům a vitaminu E i komplexnímu působení jiných fytochemikálií.

Teplota použitá k úpravě masa neměla na výsledky vliv. Vařená zelenina v dietě snižovala hladiny 5-hydroxymethyluracilu v DNA.

Požívání vepřového a hovězího masa hladiny 5-hydroxymethyluracilu zvyšovalo. Z několika studií lze vyvodit poznatek, že maso rybí a drůbeží výskyt rakoviny prsu neovlivňovalo nebo jej snižovalo, z této nové detroitské studie bylo konzumování rybího masa spojeno se slabým poškozováním DNA, drůbeží naopak mělo efekt protektivní.

Reklama

Rozdíl mezi vařenou a syrovou zeleninou není dán patrně samotným vařením, ale spíše druhem zeleniny a bude potřebovat další výzkum. Autoři se domnívají, že potvrzení výsledků velkou studií může pomoci pro praktickou dietetickou prevenci karcinomu prsu u žen s rodinným rizikem karcinomu prsu.

Podrobnosti v článku Zora Djuric et al. v J. Diet. Assoc., 98: 524, 1998.
Zdroj: Medicína 4/99

Reklama

Komentáře

Reklama