Reklama

Vyšetření krevního oběhu

Vzhledem k velkému zdržení (u pacienta bez pulsu až minuta) se podle současných (European guidelines 2005)návodů u nereagujících a nedýchajících pacientů hledání pulsu neprovádí. U nevycvičeného laika snižuje naději na úspěšnost srdeční masáže.

Puls je hmatný:

* na krkavici ? u závažných stavů, ale zřetelně dýchajících, pomocí tří prstů, tep se sleduje maximálně 10 sekund.

* na radiální tepně na zápěstí pod palcem ? tato metoda se používá na zjištění tepové frekvence zraněných při vědomí. Je nutno si uvědomit, že za určitých okolností (podchlazení) může být periferní krevní oběh v končetinách omezen a tep na radiální tepně nehmatný.

* na femorální (stehenní) tepně - pod tříselným vazem. Zde bývá tep hmatný častěji, nežli na radiální tepně.

Vyzkoušejte si na sobě, nebo po dohodě na svém kamarádovi, kde je hmatný tep na krkavici nebo na zápěstí či v třísle. Když si to vyzkoušíte, budete pak vědět kde je tep hmatný a jak jej v případě potřeby nalézt. Pokud jste u nedýchajícího člověka na pochybách, nepokračujte v hledání pulsu, ale zahajte srdeční masáž.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org