Reklama

Srdeční mrtvice

Příznaky

Tmavě typická lokalizace bolesti, světle méně časté lokalizace

Mezi nejčastější příznaky patří:

* déletrvající (přes 10 minut) tlaková krutá svíravá bolest v oblasti srdce a hrudní kosti
* bolest neustupuje a je stále silná v jakýchkoli polohách
* typické je vyzařování bolesti do ramene, krku a levé ruky a lopatky.
* nadměrné pocení
* úzkost a dušnost
* mohou se také objevit bolesti zad, břicha a čelisti.
* většinou se bolest dostavuje náhle, často v klidu nebo ve spánku.

Diferenciální diagnostika

* (nutno vyloučit) primárně akutní levostranné selhání srdce, plicní embolii, plicní hypertenzi, perikardiální tamponádu, Tietzův syndrom

První pomoc

Při podezření na infarkt se nesmí nemocný jakkoli fyzicky ani psychicky namáhat (i chození po bytě může být smrtící). Postiženému uvolníme těsný oděv a uložíme ho do polosedu,otevřeme okno. Zavoláme zdravotnickou záchrannou službu a můžeme ho nechat rozžvýkat půl tablety acylpyrinu (zastaví zvětšování sraženiny). V případě bezvědomí provádíme ošetření jako u klasického bezvědomí a pečlivě kontrolujeme zda postižený stále dýchá,pokud ne,neodkladně zahajujeme resuscitaci. Je také možno podat léky obsahující nitroglycerin a ještě účinnější isosorbid dinitrát, které uvolňují oxid dusnatý. (NO je vasodilatans působící v tomto případě na zúžené koronární tepny).

Léčba

Pacientovi je provedeno vyšetření EKG a odebrána krev. Zároveň jsou pacientovi podávány léky proti bolesti. Podle technických možností nemocnice je pacient poslán na koronarografii (rentgenové vyšetření koronárních tepen), kde mu je podle potřeby provedena angioplastika (rozšíření neprůchodné cévy), zaveden stent (vnitřní protéza cévní stěny), nebo mu jsou podávány léky na ředění krve a zahájena trombolýza (rozpuštění sraženiny), která spočívá v podání trombolytik. Dále mohou být podávány beta-blokátory, které snižují krevní tlak nebo léky, které snižují množství cholesterolu v krvi. Podání těchto i jiných léků závisí na stavu pacienta a výsledcích prováděných testů. Mezi další léčbu také patří vytvoření aortokoronárního bypassu. V postižené části srdečního svalu se po čase vytvoří vazivová jizva, která však není stejně výkonná jako sval.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org