Reklama

Přehřátí

Přehřátí (hypertermie) je stav organismu při kterém nekontrolovaně stoupá teplota. Nejedná se tedy o horečku, kdy je vzestup teploty řízen vnitřními regulačními mechanismy v mozku.

Příčiny přehřátí Vysoká zevní teplota spojená s:

* dehydratací ? nedostatkem vody v těle
* blokádou pocení (otrava atropinem)
* vysokou zevní vlhkostí
* fyzicky náročnou činností

Projevy přehřátí

Zvýšená teplota, změna chování, křeče, smrt.

Léčba přehřátí

Stín, vlhké zábaly, podpora odpařování (ovívání, fén, větrák), příjem tekutin, příjem minerálů (soli).

Zdroj: http://cs.wikipedia.org