Reklama

Vitamín E

Významný antioxidant, který je důležitý pro činnost organismu. Podporuje regeneraci kůže.
Hlavní v tucích rozpustný antioxidant v těle. Podporuje srdce, cévy, cévní cirkulaci, nervový systém, mozek, ženské reprodukční orgány, oči a kůži. Reguluje hladinu krevního cukru. Působí proti křečím a chrání buňky před poškozením. Je nazýván vitamínem plodnosti.

Účinky: 1) Antioxidant - lapač volných radikálů

Hlavní v tucích rozpustný antioxidant v těle. Zabraňuje oxidaci lipidových složek buněčných membrán, krevních tuků, cholesterolu a dalších tukových látek v organismu. Vitamín E chrání tuky před mnoha vlivy, které je oxidativním mechanismem narušují (horko, světlo, těžké kovy, nevázané železo či měď, určité léky a průmyslová rozpouštědla). Oxidace krevních tuků a cholesterolu je primární spouštěč tvorby aterosklerotických plátů v cévách a tím pádem rizikový faktor onemocnění cév a srdce. Čím větší je konzumace tuků, tím více je potřeba vitamínu E. Ačkoliv všechny tkáně v těle potřebují vitamín E, srdce, cévy, nervový systém (včetně mozku), reprodukční orgány, imunitní systém, oči, šlachy a kůže jsou nejvíce náchylné k problémům vznikajícím z nedostatku vitamínu E.

 

2) Podpora srdce a cév

Vitamín E neutralizuje hydroperoxidové radikály, které oxidují LDL (špatný) cholesterol a krevní tuky, čím zvyšují riziko atherosklerózy a onemocnění srdce a cév. Tento vitamín současně zvyšuje hladinu HDL (dobrého) cholesterolu, pokud je nízká, zvyšuje odbourávání LDL a fibrinu (proteinu účastnícího se tvorby krevních uzávěrů), zabraňuje srážení krevních destiček a vytváření trombů (cévních uzávěrů) a pomáhá obnovit normální srdeční rytmus (reguluje odpověď srdečního svalu na vápník). Mnoho studií potvrdilo, že vitamín E je značnou prevencí onemocnění srdce a cév. Například rozsáhlé dvě studie z roku 1993 (zahrnující 87245 zdravotních sester a 39910 mužů pracujících ve zdravotnictví) prokázaly, že užívání vitamínu E výrazně snížilo riziko onemocnění srdce. Zdravotní sestry užívající minimálně 67 mg (100 IU) vitamínu E denně více než dva roky měly o 41% nižší riziko než sestry, které vitamín E neužívaly. Muži užívající alespoň 20 mg (30 IU) denně, měli o 31% menší riziko. Statisticky významné snížení rizika bylo zaznamenáno pouze u těch jedinců, kteří užívali vitamín E ve formě suplementů. Cambridžská studie z roku 1996 prokázala, že vitamín E poskytuje i silný terapeutický účinek. Pacientům s diagnózou srdečního onemocnění byl podáván vitamín E v dávce 268 mg (400 IU) nebo 536 mg (800 IU) denně nebo placebo. Ti, kteří užívali vitamín E měli o 77% nižší riziko infarktu než ti, co užívali placebo (účinek byl znatelný po 1 roce léčby vitamínem E). (Pozor na kontraindikace!)

 

3) Podpora cirkulace krve

Vitamín E značně podporuje tepennou, žilní i vlásečnicovou cirkulaci. Vědci zaznamenali terapeutické či preventivní účinky u mnoha onemocnění souvisejících s narušením cirkulace krve (ateroskleróza, Raynaudův syndrom - extrémní citlivost prstů na chlad, mrtvice, návaly horka, edémy, kapilární hemoragie, křeče dolních končetin při chůzi - pozor na kontraindikace).

 

4) Regulace hladiny krevního cukru

Vitamín E zvyšuje insulinovou senzitivitu i glukózovou toleranci. Suplementace zároveň snižuje hladinu triglyceridů a zlepšuje poměr dobrého a špatného cholesterolu u diabetických pacientů. Typické dávkování v takových případech je 906 mg (1350 UI) denně. Vysoká hladina cukru je predispozicí pro vysokou hladinu krevních lipidů, rizikový faktor onemocnění srdce a cév. Tento fakt opodstatňuje vyšší příjem vitamínu E při zvýšené hladině krevního cukru. (Pozor na kontraindikaci)

 

5) Ochrana buněk

Oxidační změny tukových složek v buněčných membránách mohou vést k poškození buněk a vzniku buněčných abnormalit. Vitamín E hraje významnou roli v ochraně buněčných membrán.

 

6) Podpora mozku a nervového systému

Vysoká koncentrace tuků v mozku, páteřních a periferních nervech činí celý nervový systém velmi náchylný k poruchám funkce při oxidačním stresu. Mnoho onemocnění mozku a nervů je způsobena oxidativním poškozením a nedostatkem vitamínu E. Například vědecké studie prokázaly účinek vitamínu E u Alzheimerovy choroby, Parkinsonovy choroby, zánětů nervů, poškození obličejových nervů vlivem užívání drog a u nervosvalových degenerací (ALS- Amyotrofická laterální skleróza, onemocnění Charcot- Marie- Tooth).

 

7) Zdraví žen

Vitamín E představuje populární terapii menopauzálních návalů. Výzkumy v 40-50 letech minulého století prokázaly účinek vitamínu E při užívání 30 mg (45 IU) až 75 mg (112 IU) denně (příčinou je zřejmě zlepšení cévních funkcí). Dále jsou důkazy, že vitamín E může pomoci zvrátit poševní atrofii v přechodu a snížit náchylnost k poševním infekcím. Zároveň je potvrzeno, že při fibrocystóze a nezhoubných onemocněních prsu může suplementace mezi 268 mg (400 IU) až 402 mg (600 IU) denně zmírnit či dokonce odstranit bolest a zduření prsou a hormonální nerovnováhu spojenou s tímto onemocněním. Předmenstruační potíže jako bolesti hlavy, nervozita, deprese jsou též ovlivnitelné vitamínem E. Hladina vitamínu E může poklesnou během těhotenství. Výraznější deficit je spojen s větším rizikem předčasného porodu, nízké porodní váhy a pre-eklampsie (potenciálně nebezpečné zvýšení krevního tlaku během poslední fáze těhotenství).

 

8) Zdraví kůže

Vědecké důkazy podporují užívání vitamínu E při kožních potížích. Jsou zaznamenány úspěchy při léčbě kožních vředům, seberoické dermatitidy, akné ( v kombinaci se selenem), sklerodermie a systémového luxusu erythematoides. Vitamín E v kombinaci s vitamínem C je prevencí spálení kůže na slunci. Tyto výzkumy se týkaly vnitřního užívání, avšak i místní aplikace je velmi užitečná. Je pravděpodobné, že léčivé účinky vitamínu E souvisí s jeho antioxidační aktivitou a protizánětlivými vlastnostmi.

 

Vhodné indikace vitamínu E
 • Antioxidant
 • Onemocnění srdce a cév (ateroskleróza, srdeční arytmie - porucha srdečního rytmu?) - pozor na kontraindikace!
 • Poruchy cirkulace (Raynaudova choroba, syndrom neklidných nohou, intermitentní klaudikace) - pozor na kontraindikace!
 • Ochrana buněk
 • Kožní problémy (ekzémy, seberoa)
 • Špatné hojení ran
 • Přechodové potíže (návaly, vaginální atrofie)
 • Předmenstruační tenze
 • Fibrocystické onemocnění prsu
 • Degenerativní oční onemocnění (katarakta - šedý zákal, makulární degenerace sítnice)
 • Preeklampsie
 • Diabetes - pozor na kontraindikace!
 • Vředy v trávicím systému
 • Mužská a ženská neplodnost
 • Poruchy nervového systému
 • Demence (Alzheimerova choroba)
 • Parkinsonova choroba
 • Artritida - zánět kloubů
 • Svalové křeče
 • Tardivní dyskineze (opožděná porucha hynosti)

   

  Typické dávkování

  67-536mg (100-800 IU) denně

  (Pro přepočet IU - mezinárodních jednotek na mg u olejové formy dělte mezinárodní jednotky
  1.49)
   

  Přírodní zdroje:
 • Nerafinované polynenasycené rostlinné oleje - hlavně z obilných klíčků a sójový
 • Mandle
 • Penatové ořechy
 • Semena
 • Avokádo
 • Celá zrna
 • Špenát
    Kontraindikace a interakce
 • Není známa toxicita vitamínu E pro koncentrace nacházející se v potravinových doplňcích.
 • Vysoké dávky vitamínu E by neměly být užívány společně s antikoagulačními léky (warfarin, heparin, aspirin,?) bez lékařského dozoru. (Je nutno si uvědomit, že ačkoliv pravidelné nízké dávky vitamínu E snižují riziko ischmické mrtvice způsobené uzávěrem mozkové cévy, zvyšují riziko méně běžné hemoragické mrtvice, kdy dochází ke krvácení do mozku).
 • Díky svému protisrážlivému účinku, nesmí se užívat vysoké dávky vitamínu E před laboratorním vyšetřením krve a před chirurgickou operací.
 • Při chemoterapii je nutno užívání vitamínu E konzultovat s ošetřujícím lékařem.
 • Vitamín E může redukovat potřebu inzulínu, proto inzulín-dependentní diabetici mohou užívat vyšší dávky pouze pod přísným lékařským dohledem. Je doporučeno začít nízkou dávkou (67mg/100 IU nebo méně).
 • Neužívejte vysoké dávky vitamínu E při revmatickém nebo ischemickém onemocnění srdce bez dozoru lékaře.
 • Byly zaznamenány případy, kdy nasazení vysokých dávek vitamínu E u některých pacientů s vysokým krevním tlakem způsobilo přechodné zvýšení tlaku. Proto je v těchto případech vhodné začít s nižšími dávkami (67mg/100 IU) a postupně zvyšovat na individuální dávku.
    Faktory, které snižují hladinu, zhoršují absorpci či inhibují aktivitu vitamínu E
 • Látky vychytávající, blokující tuky
 • Alkohol
 • Tabák
    Léky snižující hladinu cholesterolu a krevních tuků
 • Antikonvulziva - léky proti epilepsii a křečím
 • Antacida - léky na snížení žaludeční kyselosti
 • Minerální oleje
 • Anorganické železo
 • Isoniazid (antituberkulotikum)
    Možné příznaky spojené s nedostatkem vitamínu E
 • Onemocnění srdce a cév (ateroskleróza)
 • Poškození buněk a buněčné abnormality
 • Katarakta (šedý oční zákal)
 • Makulární degenerace sítnice
 • Neuromuskulární degenerace (nervosvalová degenerace)
 • Periferní neuropatie (onemocnění periferních nervů)
 • Alzheimerova choroba
 • Parkinsonova choroba
 • Peptické vředy
 • Epilepsie
 • Preeklampsie
 • Předčasný porod
 • Nízká porodní váha
 • Cervikální dysplazie (předrakovinné stavy děložního čípku)
 • Chudokrevnost (včetně srpkovité anémie)
 • Slabá imunita
 • Žlučníkové kameny
 • Onemocnění jater a ledvin
 • Myopatie (onemocnění svalů)
 • Neplodnost

 

Vitamín E můžete zakoupit na: https://www.001shop.cz/vitamin-e-400-iu/