Reklama

Maliník obecný

Sbírají se mladé svěží listy, nejlépe bez dlouhých řapíků, aby rychleji
sehly. Poskytují drogu Fo/ium ruM idaei, o niž je neustále velký
zájem. Nejkvalitnější drogu poskytují listy sbírané v době květu,
tj . zpravidla v červnu, často se ale trhají od května do září. Rychle
se suší v tenkých vrstvách na vzdušných místech přirozeným teplem,
při sušení umělým teplem při teplotě 40 - 50 C je třeba dbát, aby
si droga zachovala původní barvu. Přesto, že je vhodným předmětem
sběru pro začátečníky, při pomalém sušení tmavne. Droga je bez
pachu a má trpkou, poněkud nahořklou chuť. Kvalitu drogy snižují
jiné části rostliny a ztmavlé listy. Musí se uchovávat v dobře uzavřených
nádo bách chráněná před světlem.

Listy obsahují značné množství tříslovin, flavony a organické
kyseliny, z nichž nejhojněji je zastoupena kyselina citrónová, dále
značné množství vitamínu e, cukry, stopy silice a řadu dalších látek.
 
Někdy se sbírají i plody, které čerstvé slouží k připravě sirupu,
používaného ke zlepšení nepříjemné chuti některých léků i jako prostředek
při chorobách z nachlazení a poruchách zažívánÍ . V sovětském
lékopise jsou oficinální sušené plody. Obsahují především cukr,
pektin, barviva, organické kyseliny a silice.
Podobné obsahové látky a použití jako maliník má i příbuzný
ostružiník křovitý (Rubus fruticosus sp. aggreg .), zvaný lidově též
černá malina nebo vostružník. Je to keř s obloukovi tými nebo
poléhavými zakořeňujícími větvemi a střídavými pětičetnými, na
kvetoucích větévkách trojčetnými listy podobnými listům maliníku,
ale na řapících i hlavních žilkách mají háčkovité ostny. Větve jsou
zpravidla silně hákovitě ostnité. Květy jsou také podobné maliníkovým, ale větší a někdy narůžovělé. Plody, známé ostružiny, mají
v době zralosti modročernou barvu a jsou pevně přirostlé ke květnímu
lůžku. Keř kvete v červnu a červenci.

Pod výše uvedený název se v běžné praxi zahrnuje asi 50 těžko
rozlišitelných a navzájem se volně křížících druhů, které jsou z fa rmaceutického
hlediska rovnocenné a nerozlišujíse.
Ostružiník roste po celé Evropě a západní Asii v lesích, křovinách,
na stráních, mezích a v pobřežních houštinách.

Pro farmaceutické účely se sbírá list, poskytující drogu Fo lium
rubi fruticosi, na nějž jsou stejné požadavky jako na list maliníkový,
ale nesmí se s ním míchat. Droga obsahuje látky, které lze použít
obdobně jako listů maliníku. V lidovém léčitelství se listy používají
také při různých druzích krvácení, zevně k omývání při vyrážkách
a ke kloktání. Jsou součástí čajové směsi Diabetan, používané jako
pomocný lék při cukrovce, a žaludeční čajoviny Stomaran. Plody
obsahující cukr, pektin, anthokyany a organické kyseliny představují
chutné a biologicky hodnotné lesní ovoce.