Za suchého počasí se sbírají korunní plátky, které se vytrhávají
z právě vykvetlých květů nejlépe tak, že se uchopí v horní části
všechny najednou a vyškubnou směrem nahoru. Ukládají se volně,
neboť jsou značně choulostivé na zapaření. Suší se rozložené ve slabé
vrstvě ve stínu nebo umělým teplem do 35 C. Droga musí mít
po usušení původní, pouze poněkud tmavší zbarvení, slabý charakteristický
pach a nahořkle slizovitou chuť. Kvalitu drogy snižují především
zčernalé části. Je nutno ji skladovat v dobře uzavřených
nádobách chráněných před světlem.

Droga obsahuje alkaloid rhoeadin, anthokyanová barviva cyanin
a mekocyanin, dále sliz a cukry. Rhoeadin má strukturu blízkou
narkotinu, ale účinek drogy je pravděpodobně výsledkem vzájemného
působení všech zúčastněných složek .

V současnosti se droga uplatňuje omezeně, používá se převážně
k barveni sirupů a esencí i jako přísada do čajových směsí, víceméně
však pouze pro zlepšení vzhledu. Působí tlumivě na dýchací
nervová centra, takže je odedávna v lidovém léčitelství oblíbená
jako prostředek proti kašli a při chorobách dýchacích cest, zejména
u dětí. Drogu je možno používat jako expektorans buď samotnou,
nebo ve směsi se stejnými díly proskurníku, divizny, lékořice a slézu
ve formě záparu, připraveného ze dvou čaj ových lžiček směsi na šálek
vody.

Mnohem větší použití a farmaceutický význam má mák setý
(Papaver somniferum L . ) , který je bezesporu jednou z nejstarších
kulturních rostlin vůbec. Znali jej již Sumerové i všechny dalŠÍ
starověké civilizace a jeho semena byla v Evropě nalezena již ve vykopávkách
neolitických kolových staveb. Ve starověkém Řecku byl mák
symbolem spánku a snů. Nápoj zapomnění, který podávala mytická
Kirké pocestným, byl pravděpodobně připraven z máku. U nás
je mák znám jako polní plodina, jejíž semena obsahují přes 50 %
oleje a buchty s mákem jsou pojmem, který se dostal i do pohádek.
V teplých oblastech Asie (dnes i v jiných částech světa) se ovšem mák odedávna pěstuje pro opium, které se získává nařezáváním nezralých
makovic. Vytékající mléčná šťáva zvaná latex zasychá na
povrchu makovic, odkud se seškrabuje jako surové opium, které
obsahuje 25 alkaloidů, z nichž farmaceuticky nejvýznamnější je morfin,
papaverin, narkotin, kodein a thebain. Opiové alkaloidy jsou
i v nezralých semenech, ve zralých nejsou. V našich podmínkách
se opiové alkaloidy izolují z makoviny, tj . makové slámy po vymlácení
máku. Výkup makoviny by proto měl být organizován tak,
aby ztráty byly pokud možno co nejmenší, neboť léčiva, která
z těchto alkaloidů vyrábí především Slovakofarma Hlohovec, n. p . ,
jsou nejen velice důležitá, navíc jsou i cenným vývozním artiklem.
Jsou to především léčiva, která tlumí silné bolesti (např. po úrazech,
při nádorových onemocněníCh), uvolňuj í křeče hladkého svalstva,
tlumí kašel a mají narkotický a protiprůjmový účinek. Opium
je prudce jedovaté a některé jeho alkaloidy, vyvolávající navíc
příjemné pocity, jsou silně návykové a jejich užívání vede k mánii,
takže jakákoli manipulace s opiem podléhá přísným ustanovením
zákona o omamných látkách. Mezi nejnebezpečnější patří silně
návykový morfin a z něj nezákonně vyráběný heroin, který má
na svědomí nesčetné množství lidských tragédií a tisíce lidských
životů. Mák setý je tedy přímo klasickým případem rostliny, která
může být v rukou lékaře dobrodiním pro trpící, zároveň ale může
být krutě zneužita.