Reklama

Len setý

Pro farmaceutické účely se využívá semeno, které se po vymlácení,
v době plné zralosti, kdy v tobolkách chrastí, ještě dosušuje ve stínu
při teplotě do 40 C.

Lněné semeno, v řadě zemí používané dosud jako droga pod
názvem Semen líni, obsahuje 30 až 40 % vysýchavého oleje, který
je oficinální i v našem lékopisu . Kromě toho
se rozsáhle využívá v technické a průmyslové praxi. Obsahuje především
nen asycené kyseliny, hlavně linolovou (60 %), linolenovou
(20 %), dále olejovou, erukovou a jiné. Dále o bsahuje farmaceuticky
významný sliz, který je pouze v buňkách osemení a jehož obsah činí
průměrně 3 - 6 % . Dále je v semenech asi 20 % bí lkovin a více než
I % kyanových glykosidů, z nichž nejvýznamněj ší je linamarin.
Enzymatickým rozkladem těchto glykosidů se odštěpuje jedovatý
kyanovodík .

Lněný olej je čirý, žlutý, má charakteristický zápach, na vzduch u
se brzy barví žlutohnědě a houstne. Používá se zejména v dermatologii
jako součást různých mazání, izolované estery kyseliny linolové
a linolenové jsou složkou vitamínu F a uplatňují se v léčebné kosmetice,
např“.. Lněný olej tvoří také složk u oficinálního léčivého draselného mýdla a společně
s ním je součástí d raselného lihu. Smíchaný s vápennou vodou
se lněný olej dříve používal v lidovém léčitelství k léčbě spálenin.
Většina lněného oleje se však používá k různým technickým účel ům,
z nichž nejvýznamnější je výroba fermeže, linolea, lakll, tiskařské
černi, tmelů a impregnačních hmot. Pokrutiny, zbylé po vylisování
semen, se dříve používaly k přípravě kataplazmat se změkčujícím
a protizánětlivým účin kem ; dnes se zhodnocují p('edevším jako
krmivo.

Lněná semena se hojně využívají především jako osvědčený prostředek
proti zácpě, dále při zánětech močových cest, při zánětech
průdušek a střevních katarech. Projímavé účinky jsou způsobeny
především zvětšením střevního obsahu nabobtnalým slizem, obsaženým
v osemení. Tím dochází reflexně ke zrychlení peristaltiky,
přičemž sliz působí příznivě na střevní sliznici . Na projímavých
účincích se přitom podílí i v semeni obsažený olej.
K vnitřnímu použití se při zácpě mohou užívat buď celá nebo
hrubě rozmělněná semena smíchaná s mlékem nebo vodou, častěji
se připravuje macerační odvar nebo macerát ze dvou lžiček semen,
která se přelijí sklenicí studené vody, nechají se několik hodin nabobtnat a přecedí. Prášek ze semen smíchaný s teplou vodou na kaši a přiložený přes plátno na vředy urychluje jejich hojení (tzv . zrání nežitů ) .