Reklama

aklimatizace

přizpůsobení organizmu jinému podnebí