Reklama

Polyfosforečnany - E 452

Tyto látky mají obdobnou vlastnost jako E450 a E451 a to vázat vodu.