Reklama

Pektiny - E 440

Pektin je lineární polysacharid kyseliny galakturonové (či spíše její vápenato?hořečnaté soli), jenž se podílí na stavbě některých rostlinných pletiv.

Vlastnosti

Pektiny jsou buď nerozpustné ve vodě (tzv. protopektiny), nebo účinkem kyselin či protopektináz i rozpustné. Jsou schopné na sebe vázat vodu, čímž se výrazně podílí na hospodaření buněk s vodou. Mají význam při zrání ovoce ? měknutí plodů je způsobeno právě přeměnou nerozpustných pektinů na rozpustné. Stejný proces se uplatňuje i při opadávání listů a plodů či v průmyslu při máčení lnu.

Výskyt

Pektin se vyskytuje v buněčné šťávě ovocných plodů, v hlízách, lodyhách, ale i ve střední lamele buněčné stěny.

Zdroj: Wikipedia.org