Reklama

Nisin - E 234

Nisin je peptid, který se skládá z 34 aminokyselin. Tato látka je produkována některými bakteriemi mléčného kvašení (bakterie rodu Lactococcus) a působí antibakteriálně na jiné bakterie. Díky těmto vlastnostem se řadí mezi takzvané bakteriociny.

Nisin je syntetyzován ribozomálně a jeho prekurzor podléhá dalším posttranslačním modifikacím, kdy vznikají různé modifikované aminokyseliny. Mezi tyto aminokyseliny patří také lanthionin a někdy je proto nisin zařazován do podskupiny bakteriocinů, zvané lantibiotika.

Působení nisinu na bakteriální buňku

Nisin působí zejména na grampozitivní bakterie, což je způsobeno dostatečnou propustností buněčné stěny pro nisin. Nisin vytváří kanálky(póry), které procházejí celou cytoplasmatickou membránou. Tyto kanálky jsou plně propustné pro veškeré látky a tím dojde ke ztrátě protonmotivní síly, membránového potenciálu a řadě životně důležitých látek.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Nisin