Reklama

Dusitan sodný - E 250

Dusitan sodný NaNO2 je sodnou solí kyseliny dusité. Je to světle nažloutlá krystalická látka, hygroskopická, velmi dobře rozpustná ve vodě. Používá se ke konzervaci masa (E 250), ale jelikož je to látka způsobující rakovinu, tak se používá pouze v omezeném množství.

Fyzikálně-chemické vlastnosti

Dusitan sodný je oxidační činidlo hojně využívané v organické syntéze k tvorbě diazoniových solí. Je dobře rozpustný ve vodě a i jiných polárních rozpouštědlech jako methanol, ethanol a glycerol. Je také mírně rozpustný v nepolárních rozpouštědlech jako například pyridinu.Požití 0,5 až 1 g dusitanu sodného vyvolává u dospělých osob lehčí otravu, 1 až 2 g těžkou otravu a asi 4 g smrt.

Výroba

Lze ho vyrobit například tepelným rozkladem dusičnanu sodného.

2 NaNO3 ? 2 NaNO2 + O2

Dusitan sodný v potravinách

Dusitan sodný (E250) se používá jako konzervant v masných výrobcích (především uzeninách), kde má zajistit stálost barvy. Spolu s ním nebo místo něj se k tomuto účelu používá ještě dusitan draselný (také rakovinotvorný), dusičnan sodný a dusičnan draselný. Dusičnany se během pochodů v těle na dusitany přeměňují.

Zdroj: http://cs.wikipedia.org/wiki/Dusitan_sodn%C3%BD