Reklama

Distearyl thiodipropionát - E 390

Využití látky je v potravinářských obalech. V ČR zakázáno.