Reklama

Citronan triamonný - E 380

Je to amonná sůl kyseliny citronové.